Sigmacryl Ecoplus

Sigmacryl Ecoplus

Het Ecolabel is een referentie bij steeds talrijker wordende gebruikers die milieuvriendelijker producten willen kopen (of voorschrijven) en op die manier willen bijdragen tot minder vervuiling. Het label staat garant voor milieuvriendelijke producten.

Het Ecolabel heeft als doelstelling o.a. het stimuleren van het ontwerp, het in de handel brengen en het gebruik van producten die minder schadelijk zijn voor het milieu tijdens heel hun levenscyclus. Maar de verbruikers worden ook beter geïnformeerd over de gevolgen van producten op het milieu, zonder daarom de veiligheid van het product of de werknemers in gevaar te brengen, of al te veel invloed uit te oefenen op de eigenschappen die het product geschikt maken voor gebruik.

Momenteel zijn er 26 productcategorieën gedefinieerd: gaande van detergenten, verven over vaatwasmachines of vakantieverblijven tot computers.
De ecologische criteria voor elke productcategorie worden gedefinieerd volgens een globale benadering (analyse van de levenscyclus) die het mogelijk maakt de impact van het product te bepalen in elke etappe van zijn levenscyclus, van de ontginning van de grondstoffen tot de storting, over de vervaardiging, de verdeling (met inbegrip van de verpakking) en het gebruik ervan (inclusief onderhoud). 

Er wordt rekening gehouden met de volgende milieuproblemen:

 

 • Luchtkwaliteit
 • Waterkwaliteit
 • Bescherming van de bodem
 • Beperking van afval
 • Energiebesparing
 • Beheer van de natuurlijke hulpbronnen
 • Voorkomen van de opwarming van de aarde
 • Bescherming van de ozonlaag
 • Veiligheid van het milieu
 • Geluidsoverlast
 • Biodiversiteit 

Muurverven met Ecolabel garanderen:

 • Technische efficientie minstens even goed als een niet Ecolabel-product
 • Minder wit pigment en toch een goede dekking
 • De pigmenten zijn gefabriceerd volgens strenge milieucriteria
 • Minder vrijkomende oplosmiddelen
 • Bevat geen zware metalen, kankerverwekkende of giftige stoffen
 • Een beperkte luchtverontreiniging

Het assortiment Sigmacryl Ecoplus bestaat uit:

 • Sigmacryl Prim Ecoplus
 • Sigmacryl Ecoplus Matt
 • Sigmacryl Ecoplus Satin

De website vanaf uw startscherm starten? Lees hier hoe u dit eenvoudig kunt instellen. Dit bericht niet meer weergeven
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie