Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst

Begin dit jaar werden de kantoren van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie in Charleroi opnieuw geschilderd. De opdrachtgever wilde een Ecolabel muurverf en ook de geurhinder moest minimaal zijn. 
In 2002 heeft ook de Regie der Gebouwen, de overheidsinstelling die alle publieke gebouwen beheert, hetFederaal Milieucharter ondertekent. Het doel van dit document is de milieuprestaties van de overheid permanent te verbeteren. Dat gebeurt onder meer via het ‘in aanmerking nemen van milieucriteria bij de aankoop van goederen en diensten’ en ‘het beperken van rechtstreekse of onrechtstreekse vervuilende luchtuitstoot’. 

Geen geurhinder
De regionale directie Henegouwen van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bevindt zich in een kantoorgebouw in Charleroi. De kantoren, die verspreid zijn over twee verdiepingen, kregen begin dit jaar een frisse, nieuwe kleur. De werken werden uitgevoerd door het schildersbedrijf van Patrick Desdemoustier. Het bestek vroeg specifiek om een ecologische verf. Sigmacryl Ecoplus Matt was dan ook de voor de hand liggende keuze. Het ging ongeveer om 1200 m2 die we in twee tinten hebben afgewerkt. 
De hele opdracht is probleemloos verlopen. Omdat ook de geurhinder van dit product heel miniem is, konden de kantoren bijna onmiddellijk weer in gebruik worden genomen. Resultaat: een heel tevreden klant.”

Muurverf met Ecolabel-certificaat
Sigmacryl Ecoplus Matt is een hoogdekkende matte muur- en plafondverf voor binnen op basis van een watergedragen oplosmiddelvrije acrylaatdispersie. Naast zijn zeer hoge dekkracht en bijzonder lage gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOC-gehalte < 1 g/l) is de verf ook gecertifieerd met het Europese milieulabel Ecolabel. Dat label houdt niet alleen rekening met het product zelf, maar ook met het hele productieproces. Het doel is de grondstoffen zo ecologisch en efficiënt mogelijk te gebruiken. Een verf met Ecolabel voldoet dan ook aan zeer strenge milieu-eisen: minder luchtverontreiniging door solventen, minder zwaveluitstoot tijdens de productie, minder gevaarlijk afval door bijproducten tijdens de productie van titaniumdioxide. En hij bevat ook geen zware metalen en andere stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid.

Toegepaste producten
Sigmacryl Ecoplus Matt

De website vanaf uw startscherm starten? Lees hier hoe u dit eenvoudig kunt instellen. Dit bericht niet meer weergeven
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie