Privacy statement

Sigma Coatings
Sigma Coatings is een handelsnaam van PPG Coatings BVBA en is gevestigd aan de Genkersteenweg 311, te Hasselt.
Sigma Coatings is een Nederlandse verffabrikant die verven ontwikkelt en produceert voor allerlei ondergronden en toepassingen. Sigma Coatings biedt rechtspersonen of personen die een bedrijf of beroep uitoefenen de mogelijkheid een account aan te maken, zodat zij online verven kunnen bestellen via de Sigma Coatings webshop ("Webshop"). Consumenten kunnen promotionele artikelen via de Sigma Coatings website ("Website") bestellen, waarvoor zij niet in de Webshop hoeven in te loggen.
Sigma Coatings hecht groot belang aan het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van de Website en de Webshop ("Gebruikers"). Dit privacy statement informeert Gebruikers over de wijze waarop Sigma Coatings hun persoonsgegevens beschermt.

Verwerking persoonsgegevens
Sigma Coatings verwerkt persoonsgegevens die betrekking hebben op consumenten die promotionele artikelen bestellen, individuen die een bedrijf of beroep uitoefenen en ten slotte contactpersonen van rechtspersonen, die geregistreerd zijn met een account voor de Webshop.
Voor het doen van bestellingen van promotionele artikelen op de Website, dient de consument naam en adresgegevens en andere contactgegevens, bestel- en betaalgegevens door te geven. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling te kunnen uitvoeren en de consument over het verloop van deze bestelling te informeren. Een consument kan ervoor kiezen om voor een bestelling eenmalig deze gegevens op te geven, dan wel een account aan te maken, zodat deze gegevens inzichtelijk blijven en desgewenst kunnen worden hergebruikt.
Een persoon die een bedrijf of beroep uitoefent of een contactpersoon van een rechtspersoon zal wanneer hij een account aanmaakt voor de Webshop, persoonsgegevens doorgeven. Dit betreffen gegevens die gebruikt worden bij het doen van bestellingen, zoals naam en adresgegevens en andere contactgegevens alsmede bestel en betaalgegevens. Wanneer via de Webshop een bestelling wordt gedaan dan worden persoonsgegevens verwerkt voor zover nodig voor de uitvoering van de bestelling.
Met toestemming van de Gebruiker worden zijn persoonsgegevens gebruikt om hem door toezending van een nieuwsbrief te informeren over producten en ontwikkelingen van Sigma Coatings.

Beveiliging persoonsgegevens
Sigma Coatings neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Sigma Coatings zal zorgvuldig met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld om het mogelijk te maken bestellingen uit te voeren. Sigma Coatings draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Sigma Coatings heeft met deze derden een overeenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij de persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Sigma Coatings. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

Rechten van betrokkenen
Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Indien de gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dan kan de Gebruiker op ieder moment en kosteloos een verzoek bij Sigma Coatings indienen om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

Bewaartermijnen
Sigma Coatings bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Cookies
Sigma Coatings maakt bij het aanbieden van haar producten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de computer. Cookies stelt Sigma Coatings in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar producten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers.
Voor meer informatie zie http://www.sigma.be/nl-be/professional/over-sigma/cookie-informatie.

Wijziging van dit privacy statement
Wijziging van dit privacy statement wordt bekend gemaakt op de website van de Sigma Coatings.

Contact
Indien u vragen heeft, uw persoonsgegevens wilt inzien, een verzoek tot correctie wil indienen, dan wel een klacht wilt indienen, dan kunt u een email sturen naar info@sigma.be.

De website vanaf uw startscherm starten? Lees hier hoe u dit eenvoudig kunt instellen. Dit bericht niet meer weergeven
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie